Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. J 4, 14


Nasze serca wypełniają różne pragnienia. Te duchowe są najważniejsze. Szukamy miłości, piękna, dobra, doskonałości.... A gdy je odnajdujemy rodzi się pragnienie wiecznego ich trwania. Szukamy zatem źródła wody „wytryskającej ku życiu wiecznemu”. Ten portal jest zaproszeniem do pochylenia się nad Źródłem wody „wytryskającej ku życiu wiecznemu”.

Refleksja na każdy dzień

Najnowsze homilie

Pracujemy, ale praca nie jest istotą naszego życia. Potrzebujemy pieniędzy, ale one nie mogą się stać jedynym naszym celem. Jeśli praca, pieniądze, pozycja społeczna stają się ważniejsze niż rodzina, przyjaciele, nasze życie duchowe i religijne - możemy być pewni, że jesteśmy na złej drodze, u której kresu możemy usłyszeć słowa Jezusa: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem". Rozważania homiletyczne są szansą ubogacenia się przed Bogiem.

Najnowsze artykuły

Książki księdza Ryszarda

Nowojorski Klub Podróżnika

Św. Augustyn napisał: „Świat jest książką, a ci, którzy nie podróżują czytają tylko jedną jej stronę”. Od roku 1996 wyruszamy z Nowego Jorku w dalsze i bliższe podróże, aby przeczytać jak najwięcej kartek tej mądrej książki i zachłysnąć się pięknem świata i jego Stwórcą. Wyrusz z nami na spotkanie nieogarnionego piękna, które owocuje dobrem i mądrością życia.

Wspólnota Dobrego Samarytanina

Chrystus mówi: „Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Po czym dodaje: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" Mt 25.