Autor: rkoper

29 gru

Uroczystość Objawienia Pańskiego . Rok C

  KRÓLEWSKIE DARY .                                          Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę […]
28 gru

2 Niedziela po Bożym Narodzeniu Rok C

  JĘZYK BOGA                                        Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się […]
27 gru

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi . Rok C

  WYKORZYSTAĆ CZAS .                             Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im […]
24 gru

uroczystość Świętej Rodziny Rok C

RODZINNE GODY                                         Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. […]
16 gru

Otwarte serca- opłatek dla bezdomnych i samotnych

Otwarte serca-opłatek dla bezdomnych W środę, 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w Msgr. McGolrick Park na Greenpoincie melodie polskich kolęd wprowadziły nas w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Słowa jednej z nich tak trafnie wpisywały się w spotkanie opłatkowe dla bezdomnych i samotnych: „Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie i […]
16 gru

Boże Narodzenie – Rok C

  GDY ZABŁYŚNIE PIERWSZA GWIAZDA .                                    W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać […]
15 gru

4 Niedziela Adwentu – Rok – C

  „BŁOGOSŁAWIONA JEST, KTÓRA UWIERZYŁA” .                              W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej […]
14 gru

3 Niedziela Adwentu Rok C

  “CÓŻ MAMY CZYNIĆ?”                                    Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili […]