Jan Paweł II w moich oczach

Tytuł:Jan Paweł II w moich oczach

Autor: Praca zbiorowa
Ilość stron:
Druk: Białostockie Zakłady Graficzne S.A.

Rok wydania:

Opis książki

Wybór prac do albumu: artysta plastyk Teresa Rysztof i ks. Ryszard Koper. Zdjęcia prac: ks. Ryszard Koper. Wybór cytatów Ojca Świętego Jana Pawła II: Katarzyna Ziółkowska – Nalepa. Wydanie: Białostockie Zakłady Graficzne S.A.