Homilie

2 lis

Dzień Zaduszny Rok B

  ŻYCIE ZMIENIA SIĘ ALE SIĘ NIE KOŃCZY .                      Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. […]
1 lis

Uroczystość Wszystkich Świętych Rok B

  NA DRODZE BŁOGOSŁAWIEŃSTW                                       Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.Błogosławieni, którzy […]
7 wrz

20 niedziela zwykła Rok B

    CIAŁO CHRYSTUSA .                                 Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». Sprzeczali się więc między […]
8 cze

10 niedziela zwykła Rok B

    BLASK MIŁOŚCI.                                                               Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to […]
7 cze

9 niedziela zwykła Rok B

    NIEDZIELA.                            Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”  On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, […]
5 cze

8 niedziela zwykła Rok B

    POST.                         Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”  Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą […]
2 cze

7 niedziela zwykła Rok B

    JASNA I CIEMNA STRONA ŻYCIA.  Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do Niego, odkryli […]
29 mar

Wielki Czwartek

  Wielki Czwartek Każdy dzień Wielkiego Tygodnia jest ważny i wielki ze względu na tajemnice naszej wiary jakie rozważamy i przeżywamy w tym czasie. Obrzędy liturgiczne sprawowane w świątyniach mają przemożny wpływ na naszą codzienność. Zwalniają nasze codzienne zabieganie. Milkną krzykliwe rozmowy, serca łagodnieją i są bardziej skłonne do zgody. W zadumie i skupieniu stajemy […]
29 gru

Uroczystość Świętej Rodziny    Rok B

  MIŁOŚĆ RODZINNA.   Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.  A żył w Jerozolimie […]