Homilie: Rok B

20 Wrz

25 niedziela zwykła Rok B

    SZUKANIE BOGA .                                Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni, milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, […]
14 Wrz

24 niedziela zwykła Rok B

    POKUSY I WYRZECZENIA .                                  Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z […]
7 Wrz

23 niedziela zwykła Rok B

    GŁUCHOTA .                                      Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, […]
7 Wrz

21 niedziele zwykła Rok B

    POŚRÓD WAS SĄ TACY, CO NIE WIERZĄ .                          W synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem». A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może […]
7 Wrz

20 niedziela zwykła Rok B

    CIAŁO CHRYSTUSA .                                 Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». Sprzeczali się więc między […]
7 Wrz

Wniebowzięcie NMP Rok B

    WNIEBOWZIĘCIE .                                        W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się […]
6 Wrz

19 niedziela zwykła Rok B

    Z OTWARTYM SERCEM .                                     Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz […]
6 Wrz

18 niedziela zwykła Rok B

    CHLEB NIEBIESKI .                                          Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli […]
2 Wrz

22 niedziela zwykła Rok B

    POBOŻNOŚĆ POZOROWANA .                                  Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle […]