Homilie: Rok B

13 Lip

15 niedziela zwykła Rok B .

    DROGA MĄDROŚCI BOŻEJ .                                                                        Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też […]
7 Lip

14 niedziela zwykła Rok B

    ZAWIŚĆ JAK TRUCIZNA .                                                               Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, […]
28 Cze

13 niedziela zwykła . Rok B

    WIARA .                                                                              Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki […]
22 Cze

12 niedziela zwykła . Rok B .

    NA MORZU ŻYCIA .                                  Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz […]
16 Cze

11 niedziela zwykła Rok B

    ZIARNKO GORCZYCY .                                    Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie […]
8 Cze

10 niedziela zwykła Rok B

    BLASK MIŁOŚCI.                                                               Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to […]
7 Cze

9 niedziela zwykła Rok B

    NIEDZIELA.                            Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”  On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, […]
5 Cze

8 niedziela zwykła Rok B

    POST.                         Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”  Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą […]
2 Cze

7 niedziela zwykła Rok B

    JASNA I CIEMNA STRONA ŻYCIA.  Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do Niego, odkryli […]