Homilie: Rok C

14 sty

2 niedziela zwykła Rok C

KOCHAĆ TO ZNACZY PATRZEĆ W TYM SAMYM KIERUNKU W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła […]
4 sty

Uroczystość Chrztu Pańskiego – Rok C

  “TY JESTEŚ MÓJ SYN UMIŁOWANY” Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. […]
29 gru

Uroczystość Objawienia Pańskiego . Rok C

  KRÓLEWSKIE DARY .                                          Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę […]
28 gru

2 Niedziela po Bożym Narodzeniu Rok C

  JĘZYK BOGA                                        Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się […]
27 gru

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi . Rok C

  WYKORZYSTAĆ CZAS .                             Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im […]
24 gru

uroczystość Świętej Rodziny Rok C

RODZINNE GODY                                         Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. […]
16 gru

Boże Narodzenie – Rok C

  GDY ZABŁYŚNIE PIERWSZA GWIAZDA .                                    W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać […]
15 gru

4 Niedziela Adwentu – Rok – C

  „BŁOGOSŁAWIONA JEST, KTÓRA UWIERZYŁA” .                              W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej […]
14 gru

3 Niedziela Adwentu Rok C

  “CÓŻ MAMY CZYNIĆ?”                                    Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili […]